ژنراتور گازسوز ایرانیان

بایگانی‌های رادیاتور - ژنراتور گازسوز ایرانیان

ساخت رادیاتور دیزل ژنراتور 1401-12-04

ساخت رادیاتور دیزل ژنراتور

    مقدمه : در موتور های دیزلی و گازسوز به دلیل پروسه احتراقی که صورت میگرد گرمای زیادی تولید میشود که این گرما باید به طریقی تخلیه شود تا از آسیب به موتور جلوگیری شود روش های مختلفی برای...

تجهیزات جانبی ژنراتور بیشتر